Οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν η κυρίαρχη δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
πλατφόρμας δεδομένων που προσδιορίζει τις δίκαιες αποτιμήσεις των πλοίων,VesselsValue, τον Ιανουάριο 2018 η συνολική αξία των ιδιόκτητων στόλων τους πλησιάζει τα 100 δισ. δολ., φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.


Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ελληνικού στόλου, αφορά δεξαμενόπλοια (36 δισ. δολ.) και ακολουθούν τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (35,75 δισ. δολ.) και τα πλοία μεταφοράς LNG (13,5 δισ. δολ.).


Η δυναμική των Ελλήνων πλοιοκτητών στις παγκόσμιες ναυτιλιακές αγορές φαίνεται απίθανο να αλλάξει, καθώς άλλοι εφοπλιστές, όπως οι Γερμανοί, ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία (βρίσκονται στην 7η θέση, με συνολική αξία στόλου 33,2 δισ. δολ).

Η τάση δείχνει ότι η Κίνα παραμένει ανερχόμενη δύναμη στη ναυτιλία, καθώς οι κρατικές εταιρίες ενοποιούνται και προχωρούν σε νέες παραγγελίες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία πρόκληση μελλοντικά, για τη διατήσηρη της πρωτιάς που κατέχουν οι Έλληνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές της VV οι Έλληνες πλοιοκτήτες με την έντονη δραστηριοποίηση τους στις αγοραπωλησίες πλοίων, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ηγέτες στο χώρο.VesselsValue

Ιαπωνία
Στη δεύτερη θέση των πλοιοκτητών με τη μεγαλύτερη αξία στόλου βρίσκονται οι Ιάπωνες (89,12 δισ. δολ.). Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην αγορά ξηρού φορτίου και στη μεταφορά υγορποιημένου αερίου (LNG), όπου, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, στις συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων ξεπερνούν τους Έλληνες, σε αξία. Αντίθετα, δεν έχουν μεγάλη έκθεση σε τάνκερ.

Σημειώνεται ότι η ικανότητα διύλισης στην Ιαπωνία μειώνεται από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, μία τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τα άλλα διυλιστήρια της Ασίας. Έτσι, οι Ιάπωνες πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούντια στη μεταφορά πετρελαίου και διαθέτουν δεξαμενόπλοια, θα συνεχίσουν μεν να πραγματοποιούν μεταφορές στις παγκόσμιες αγορές, ωστόσο δεν θα υπάρξει ανάπτυξη στην εγχώρια ζήτηση.

Κίνα


Η Κίνα ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της, πλησιάζοντας αρκετά τις δύο πρώτες χώρες της λίστας. Η εντυπωσιακή άνοδος της οικονομίας της χώρας από το 2000 έχει επιπτώσεις και στους κλάδους ναυτιλίας και εμπορευμάτων. Μπορεί το ποσοστό της ανάπτυξης να έχει επιβραδυνθεί, ωστόσο, παραμένει μία ισχυρή δύναμη σε όλους του τύπους πλοίων.

Σύμφωνα με τη VV, το μερίδιο της Κίνας στον παγκόσμιο ιδιόκτητο στόλο θα συνεχίσει να αυξάνεται την επόμενη δεκαετία. Η μεγάλη ποσότητα αργού πετρελαίου που εισάγεται στη χώρα μεταφέρεται με το συνεχώς αυξανόμενο εθνικό της στόλο. Αυτή η τάση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εξαγωγών των προϊόντων της, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των τάνκερ που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της.    πηγή
 
Top