Τη συνεργασία του με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., για την υποστήριξη των εργαζομένων και ανέργων πολιτών του, ξεκινά ο δήμος Πειραιά από αυτή την εβδομάδα. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως νομικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι απασχόλησης του Ινστιτούτου, θα βρίσκονται κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 15:00 στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα (Δραγάτση 1Α).

Εκεί θα προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- Εξατομικευμένη νομική πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων σε θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας-Ομαδική νομική πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων σε θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

- Ενημερωτικά δελτία για την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία

- Εξατομικευμένη πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων σε θέματα απασχόλησης

- Ομαδική συμβουλευτική εργαζομένων

- Εξατομικευμένη συμβουλευτική ανέργων

- Εργαστήρια ομαδικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής άνεργων κ.α.
 
Top