Ενίσχυσε τον στόλο του ο Μαρινάκης με το M/T Aristaios αλλά και είδε αύξηση των εσόδων στην εταιρεία του Capital .
Αύξηση εσόδων κατά 2,7% παρουσίασε η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Capital Product Partners L.P. συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη το δ' τρίμηνο του 2017.

Έφθασε τα 64,1 εκατομμύρια δολάρια έναντι 62,4 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Η αύξηση του τζίρου οφείλεται λόγω της αύξησης του αριθμού των ημερών λειτουργίας των πλοίων της καθώς και από τις πιο επικερδής σε σχέση με το 2016 χρονοναυλώσεις.


Τα έξοδα των ταξιδιών αυξήθηκαν το δ' τρίμηνο στα 5,1 εκατομμύρια δολάρια έναντι 2,7 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2016.

Τα κέρδη ανήλθαν στα 6,8 εκατομμύρια έναντι 9 το προηγούμενο τρίμηνο του 2017 και 13,7 το δ΄ τρίμηνο του 2016.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση του δεξαμενόπλοιου M/T 'Aristaios' . Πρόκειται για ένα eco πλοίο , παγοθραυστικό χωρητικότητας 113.689 τόνων ναυπηγημένο το 2017 σε ναυπηγείο της Νοτίου Κορέας. 

Το κόστος κατασκευής ανήλθε στα 52,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το πλοίο είναι ναυλωμένο στην Tesoro Far East Maritime Company ('Tesoro') με ημερήσιο ναύλο 26.400 δολάρια. Το ναυλοσύμφωνο είναι διάρκειας πέντε ετών.

 
Top