Ο άνθρωπος απολαμβάνοντας ένα τσιγάρο μετά το γεύμα μάλλον σε εστιατόριο δεν γνωρίζει οτι αυτό θα είναι και το 
τελευταίο του.

Δευτερόλεπτα αργότερα ενα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα τον παρασέρνει στον θάνατο σκορπίζοντας τον τρόμο στους περαστικούς.
 
Top