15 Μαρτίου. Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
 Οργάνωση, ενημέρωση, διεκδίκηση

     Οργάνωση, ενημέρωση, διεκδίκηση είναι το μήνυμα της ΠΟΜΕΚ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με την ευκαιρία της 15ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, προς τους Έλληνες καταναλωτές.
      Σε μία εποχή όπου για όγδοο συνεχές έτος ο Έλληνας καταναλωτής  βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται, την αγοραστική του δύναμη να βαίνει συνεχώς μειούμενη,  τα δικαιώματά του να απειλούνται και να συρρικνώνονται, καλείται να αντισταθεί.
    Να αντισταθεί στον κίνδυνο υποβάθμισης της διατροφής του, στον κίνδυνο υπόσκαψης της υγείας του, στον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας  του.
Να αντισταθεί με οργάνωση, αγώνα, αλληλεγγύη!

        Έτσι, η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή αποτελεί για το καταναλωτικό κίνημα ημέρα προβληματισμού και διεκδικήσεων

Η  Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση» πάντα στο πλευρό των καταναλωτών διεκδικεί από την Πολιτεία:

1. να λάβει μέτρα ΑΜΕΣΑ ώστε:
-  καμία κύρια κατοικία να μην εκπλειστηριαστεί
- να διασφαλιστεί η προστασία της κύριας κατοικίας του ν. 3869/10 (ν. Κατσέλη) ως μόνιμη, όπως αρχικά ήταν.
Η ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” θεωρεί ότι το δικαίωμα στη στέγη είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο και κανείς δεν πρέπει να στερηθεί την κατοικία του. Οφείλει, επομένως, η πολιτεία, όσο διαρκεί η δύσκολη οικονομική συγκυρία, να  θωρακίσει την προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό, διότι άλλως κινδυνεύουν χιλιάδες οικογένειες να οδηγηθούν οριστικά και αμετάκλητα στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.

2. Την άμεση κρατική παρέμβαση για την πάταξη της αισχροκέρδειας στο χώρο της  αγοράς με όρους ουσιαστικής αποτελεσματικότητας στην προστασία του καταναλωτή.

3. Την διασφάλιση της ασφαλούς διατροφής των πολιτών με πιστοποιήσεις, ελέγχους και σοβαρή εφαρμογή διοικητικών και ποινικών διατάξεων για την παραβατικότητα στο θέμα αυτό. Είμαστε αντίθετοι στη διαμόρφωση καταναλωτών 2 ταχυτήτων λόγω της κρίσης, με επιλογές που επιτρέπουν την κατανάλωση τροφίμων χωρίς τις προβλεπόμενες επιστημονικές προδιαγραφές, κατά παράβαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου της αρχής της προφύλαξης και του άρθρου 21 του Συντάγματος.

4. Την ουσιαστική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας, με την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα αντιμετωπίζει ολιστικά το πρόβλημα μέσα από ένα ενιαίο πρίσμα κοινωνικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

Τέλος απαιτούμε την οικονομική στήριξη του κινήματος, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή του καταναλωτικού κινήματος στη διαμόρφωση Εθνικής πολιτικής στην κατανάλωση με όρους πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας και ισοτιμίας των πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών.

             Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018

 
Top