Ένας αντιπρόσωπος αιγών στην Αίγυπτο έχει αυτόν τον τράγο προς πώληση. Αυτό που προκαλεί σύγχυση,ότι λέει θα τον πουλήσει για πάνω από $ 
10.000 και θα δώσει έως και 3 λίτρα γάλακτος την ημέρα, πράγμα που σε αφήνει μπερδεμένο αφού είναι αρσενικός
 
Top