Η “Αλληλεγγύη Πειραιά” από τον Οκτώβριο 2017 λειτουργεί με μηνιαίες άδειες του Δήμου Πειραιά την αγορά «Η Τιμή του Καταναλωτή», στην πλατεία Αλληλεγγύης (34ου Συντάγματος Πεζικού). Στόχος αυτής της δράσης μας, η οποία συγκεντρώνει 34 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, είναι η στήριξη της αποθήκης τροφίμων μας.
Η «Αλληλεγγύη Πειραιά» σήμερα αποτελείται από 151 μέλη και 165 ωφελούμενους. Εκτός από την υποστήριξη των πληττόμενων συμπολιτών μας με τρόφιμα που συγκεντρώνουμε μόνοι μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι από το 2012 έχουμε προσφέρει 192 συσσίτια το χρόνο (19.500 μερίδες) στους άστεγους της πόλης μας. Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε την τεράστια προσφορά του Αλληλέγγυου Φροντιστηρίου μας αλλά και την υποστήριξη που παρείχαμε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης. Ενώ όποτε χρειάστηκε σταθήκαμε άμεσα αλληλέγγυοι στους ωφελούμενους της ΚΟΔΕΠ.
Σήμερα, παρόλο εδώ και ένα μήνα είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε καταθέσει πλήρη φάκελο, δεν γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο η αίτησή μας δεν κατατίθεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καμία από τις δέκα αγορές που πραγματοποιούνται στον Δήμο Πειραιά δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους γραφειοκρατικά κωλύματα. Το αποτέλεσμα είναι η αγορά της «Αλληλεγγύης Πειραιά», «Τιμή του Καταναλωτή», να παρεμποδίζεται, να μην έχει πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο και να μην έχουμε ακόμα απάντηση για τον μήνα Μάρτιο.

Κατόπιν τούτου η «Αλληλεγγύη Πειραιά» σας καλεί και ζητά τη στήριξή σας τη Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 16.00 στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, προκειμένου να διεκδικήσουμε τη συνέχιση της δίκαιης και νόμιμης αγοράς μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητά μας  και να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το πολυδιάστατο κοινωνικό μας έργο στην πόλη του Πειραιά.
 
Top