Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά και ο πρόεδρος του Δ.Σ., Κωνσταντίνος Γαλάνης, απέστειλε στις 22 Φεβρουαρίου 2018, έγγραφο προς τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στις αρμόδιες Διευθύνσεις (Διοικητικού και Προσωπικού), προκειμένου να συσταθεί η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στον Δήμο.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

«Γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον Δήμο μας δεν λειτουργεί η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας όπως προβλέπεται από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του Ν. 3850/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 καθώς οι εργαζόμενοι του Δήμου μας είναι πάνω από χίλια (1.000) άτομα προβλέπεται να συγκροτηθεί εξαμελής (6) Επιτροπή.

Με βάση τα μεγέθη των Συλλόγων-Σωματείων προτείνουμε η εκπροσώπηση στην Επιτροπή από τον δικό μας Σύλλογο να απαρτίζεται από δύο (2) μέλη καθώς εκπροσωπούμε το 65% (δηλ. 650 μέλη) των εργαζομένων και τα άλλα τέσσερα (4) μέλη να εκπροσωπηθούν από τους τέσσερις άλλους Συλλόγους – Σωματεία.

Πρότασή μας είναι να προχωρήσετε Άμεσα στην σύσταση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.»
 
Top