Ελπίδα για μονιμοποίηση σε χιλιάδες συμβασιούχους δίνει τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα, μέσω της τροπολογίας, καταργείται η τρίμηνη παύση μεταξύ συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και το ανώτατο όριο των 24 μηνών, ως συνολική διάρκεια απασχόλησης συμβασιούχων.

«Για τις συβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, η οποία διενεργείται ή εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ, το ανώτατο χρονικό διάστημα (συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων έως 24 μήνες) εκκινεί από την ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης, ανεξαρτήτως αν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζομένου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα», αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας προβλέπεται ότι ο χρόνος εργασίας για τις συμβάσεις που έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση του ΣτΕ γνήσιες συμβάσεις έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 24 μηνών.

Την τροπολογία υπερψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, «παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρώων και καταψήφισαν η ΝΔ, η ΔΗΣΥ, η ΧΑ και το Ποτάμι.

Η Τροπολογία αφορά στο ανώτατο χρονικό διάστημα συμβάσεων που μπορεί κάποιος να συνάπτει με φορείς του Δημοσίου.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη επιχειρείται να εξορθολογιστεί η διαδικασία παράτασης των συμβάσεων, κυρίως για την καθαριότητα κτιρίων του Δημοσίου, που είχε προβλεφθεί με διάφορους νόμους τα προηγούμενα χρόνια και η οποία είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα αναφορικά με τη συμβατότητά της με τη συνταγματική απαγόρευση μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 
Top