Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρατηρείται μία σημαντική άνοδος της αξίας των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, η οποία έχει πλέον 
φτάσει στα επίπεδα αυτής των δεξαμενόπλοιων, που κατά την προηγούμενη τριετία πρωτοστατούσαν στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.

Όπως επισημαίνει η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα δεδομένων που προσδιορίζει τις δίκαιες αποτιμήσεις των πλοίων, VesselsValue, οι αξίες στο στόλο ξηρού φορτίου έχουν αυξηθεί σημαντικά από τα τέλη του 2016 και έπειτα, μετά από μία μακρά περίοδο χαμηλών αποτιμήσεων που «ενθάρρυνε» την διάλυση τους. Παράλληλα, οι τιμές των ναύλων στα συγκεκριμένα πλοία αυξάνονται, οδηγώντας αρκετούς εφοπλιστές να επενδύσουν στην αγορά φορτηγών πλοίων.

Η αξία του στόλου πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου είναι σήμερα μεγαλύτερη από αυτή του στόλου των τάνκερ και των πολύ μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Το παρακάτω γράφημα αποτυπώνει την αξία κάθε μεγάλης κατηγορίας πλοίων και την διακύμανση της από το 2015 μέχρι σήμερα. Η αξία του στόλου των τάνκερ έχει υποχωρήσει κατά περίπου 50 δισ. δολ. από το 2015 έως σήμερα, ενώ αυτή των φορτηγών πλοίων έχει αυξηθεί κατά 56 δισ. δολ.Τα δεξαμενόπλοια βρίσκονται, σύμφωνα με τη VesselsValue, στο μέσον του καθοδικού κύκλου, ο οποίος έχει οδηγήσει στην μείωση της αξίας των πλοίων που βρίσκονται στο νερό και τα έχουν φέρει στη δεύτερη θέση, στο βιβλίο νέων παραγγελιών.

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η διανομή της συνολικής αξίας του παγκόσμιου στόλου ανά κατηγορία, όπως διαμορφώνεται το 2018. Ο στόλος των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου βρίσκεται στα ίδια επίπεδα -31%- με αυτό των δεξαμενόπλοιων και ακολουθούν με ποσοστό 18% τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 
Top