Ξέρετε οτι οι εταιρείες Οδικής Βοήθειας πρέπει να ανταποκρίνονται μέσα σε μια (1) ώρα; 

Αν δεν το ξέρετε διαβάστε παρακάτω τον νόμο .

Αλλά και τις ευθύνες των εταιρειών.

Ποιο είναι το «Εύλογο Χρονικό Διάστημα» εξυπηρέτησης ενός ακινητοποιημένου οχήματος από την Οδική Βοήθεια; Ανταποκρίνονται όλες οι οδικές βοήθειες σε ότι λέει ο
νόμος; Έχουν όλες οι εταιρείες κατάλληλο προσωπικό;


Ξέρετε οτι το πρόστιμο φτάνει μέχρι και τις 20.000 ευρώ;
Επιπλέον με πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ τιμωρούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν οδική βοήθεια χωρίς τη σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.Η διάταξη του πολυνομοσχεδίου τροποποίησε την υφιστάμενη νομοθεσία και καθόρισε συγκεκριμένο χρόνο εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου από την Οδική Βοήθεια.

Δείτε εδώ απόσπασμα του συγκεκριμένου άρθρου του πολυνομοσχεδίου:
Από 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ τμωρούνται όσο δηλώνουν ψευδή στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από 2.000 -5.000 ευρώ είναι τα πρόστιμα για τους συνεργάτες που δηλώνουν ψευδή στοιχεία προς την επιχείρηση οδικής βοήθειας με την οποία έχουν συμβληθεί.
 
Top