Αντιμέτωποι με απρόσμενα υψηλούς φόρους κινδυνεύουν να βρεθούν πάνω από ένα 
εκατομμύριο φορολογούμενοι. 

Άνεργοι, υπερήλικες, στρατευμένοι, ανήλικοι, φοιτητές, ανάπηροι ακόμα και άστεγοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να συλλέξουν χάρτινες αποδείξεις για λιανικές συναλλαγές αξίας ίσης με το 10% – 18,75% των ετησίων πραγματικών ή τεκμαρτών εισοδημάτων του προηγούμενου έτους. 


Σε αντίθετη περίπτωση – σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο – θα κληθούν να πληρώσουν την φορολογική επιβάρυνση που τους αναλογεί. 

Σαν μισθωτοί 

Οι μισθωτοί θα φορολογηθούν φέτος για τα εισοδήματα του έτους 2017 με την κλίμακα που ισχύει για τους μισθούς και τις συντάξεις, στην οποία προβλέπεται αφορολόγητο όριο 8.636 – 9.545 ευρώ.
 
Top