85% των αρνιών και των κατσικιών μεγαλώνει σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας...
18% του αγροτικού εισοδήματος της Ελλάδας προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφεία

88,5% της εγχώριας κατανάλωσης προέρχεται από ντόπια αρνιά και κατσίκια. Από τα υψηλότερα ποσοστά αυτάρκιας αγαθών στην Ελλάδα

10 - 12 εκατ. αρνιά και κατσίκια γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα

3,5 εκατ. από αυτά (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγόμενων) θα καταλήξουν στο σφαγείο

4,5 κιλά αιγοπρόβιου κρέατος καταναλώνουμε οι Έλληνες κάθε χρόνο (0,9 κιλά ο μέσος όρος της Ε.Ε.)

18 κιλά ήταν η ετήσια κατανάλωση ανά άτομο στην Ελλάδα το 1980

Κάθε 1 ευρώ που ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που εισπράτουμε για την αιγοπροβατοτροφεία το μετατρέπουμε σε 0,60 ευρώ, ενώ στην Ιταλία το κάθε ευρώ μετατρέπεται σε 2,6 ευρώ.

125.000 ήταν οι εκμεταλλεύσεις πριν από δέκα χρόνια

5.125 αιγοπροβατοτρόφοι αποχωρούν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο

Από τους 84.000 αιγοπροβατοτρόφους που είχαν μείνει το 2016 σχεδόν οι μισοί είναι άνω των 55 ετών.

Μόλις το 5%- 7% των τσοπάνηδων στην Ελλάδα είναι κάτω των 30 ετών.

- Με στοιχεία από παρουσιάσεις της εσπερίδας Meet the Lamb
 
Top