Όπως έχει καταστεί γνωστό από την διαρροή του δικογράφου τους, οι υιοί μου, Παναγιώτης και Γεώργιος, κατέθεσαν αίτηση για την θέση μου σε δικαστική 
συμπαράσταση» αναφέρει σε δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.


Παρεμβαίνοντας με δημόσια τοποθέτησή του στη δικαστική διαμάχη με τους γιους του, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος προβαίνει στην κατηγορηματική δήλωση: «Η αίτηση αυτή είναι απολύτως ψευδής, τα δε κίνητρα γνωρίζω πολύ καλά.Το ζήτημα χειρίζομαι εγώ προσωπικά και δεν επιθυμώ την παραμικρή δημοσιότητα.»

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου ο οποίος επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση με τους υιούς του Παναγιώτη και Γεώργιο: 
Top