ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ Α’ΒΑΘΜΙΑ, Β’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ετήσια επιμόρφωση στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.

Οι αλλαγές στον εργασιακό βίο είναι αμείλικτες και οι εργαζόμενοι καλούνται να ελίσσονται, να είναι προετοιμασμένοι στις αλλαγές ζήτησης και ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Αυτή είναι μία θέση που κατά κοινή ομολογία ισχύει πλέον και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σημαντικό, εκτός της διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας, είναι επίσης η ανέλιξη της. Η διεκδίκηση δηλαδή διευθυντικών θέσεων σε εκπαιδευτικές δομές.

Σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο επιλογής διευθυντών οι ετήσιες επιμορφώσεις προσμετρούνται δίνοντας 0.5 μόρια, με μέγιστο αριθμό μορίων 1 μονάδα. Οι υποψήφιοι καλούνται να συγκεντρώνουν επιπρόσθετα προσόντα ώστε να καταλάβουν επιπλέον μόρια στις κρίσεις των θέσεων των διευθυντών και ιδανικά δύνανται να συνδυάσουν ετήσιες επιμορφώσεις ώστε να συγκεντρώσουν τα μέγιστα μόρια. Οι επιμορφώσεις αυτές πιστοποιούν ότι οι διευθυντές που τις έχουν παρακολουθήσει, έχουν καταστεί ικανοί να συμβάλουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση του σύγχρονου σχολείου, καθώς και είναι προετοιμασμένοι για τη Στελέχωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» διάρκειας 450ωρών.


Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες σύμφωνα με: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473/2017 

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση διευθυντών και υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ: Κ1/53105/30.3.2018.

Το σεμινάριο επιπλέον δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.


Έναρξη επόμενου τμήματος: 29/05/2018
  
Το σεμινάριο απευθύνεται:

1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
2. σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.
3. σε σχολικούς συμβούλους & υποψήφιους σχολικούς συμβούλους.
4. σε ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης.
5. σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης.
6. σε άτομα που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.
7. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
8. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ). 


Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες   εδώ.
Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.
Περίοδος αιτήσεων:
Εγγραφές έως και 25/05/2018
Έναρξη επόμενου τμήματος 29/05/2018

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:
1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας με απόλυτη ασφάλεια χορήγησης μέσω δυνατότητας ελέγχου γνησιότητας με QRcode.
2. Επιλογή Αριστείας: Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας υιοθετεί την αριστεία. Προαιρετικά, καθένας εκπαιδευόμενος μπορεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αριστείας που φέρει το ΚΕΔΙΒΙΜ του τριτοβάθμιου ιδρύματος δύναται να αποκτήσει συμπληρωματική βεβαίωση που αποδεικνύει εξαιρετικό μαθησιακό αποτέλεσμα με ό,τι αυτό σημαίνει στην αγορά εργασίας βαρύνοντας απόλυτα το βιογραφικό του επιτυχόντα.
3. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών και αρχικής αξίας 175 ευρώ στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Πληροφορίες:
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης, Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα
Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 18:00μμ): 210 3003913 l Fax: 210 3005043
Web site: http://www.diaviou-teiste.gr 
Top