Δεν περνά εβδομάδα που να μην κλείνει συμφωνίες ναύλωσης ο Συμεών Παληός για λογαριασμό της Diana Shipping, της οποίας η κεφαλαιοποίηση 
διαμορφώνεται στα 382,072 εκατ. δολ., ενώ η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 3,55 δολ. 


Tο τελευταίο «χτύπημα» αφορά στη χρονοναύλωση του panamax Arethusa στην εταιρία Glencore Agriculture B.V., με έδρα το Pότερνταμ, έναντι 12.600 δολ. ημερησίως, μείον 5% την προσμήθεια υπέρ τρίτων, για χρονικό διάστημα από 12 έως 15 μήνες. 

H συγκεκριμένη ναύλωση ξεκινά στις 25 Aπριλίου 2018. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το πλοίο Arethusa είναι τώρα ναυλωμένο στην Noble Resources International Pte. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη, έναντι 7.200 δολ. ημερησίως, μείον 5% προμήθεια υπέρ τρίτων.
 Πριν από μία εβδομάδα είχε κλείσει κι άλλη συμφωνία, επικερδή επίσης.   πηγή
 
Top