Με ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζεται η αποκομιδή
Από το μεσημέρι της Τετάρτης θα επιτραπεί και η είσοδος μεγαλύτερων οχημάτων, πέραν των οχημάτων – πρέσες

Την Πέμπτη θα λειτουργήσει με πλήρη κανονικότητα ο ΕΣΔΝΑ, επιτρέποντας την είσοδο όλων των οχημάτων στην ΟΕΔΑ της Φυλής....
Έως τότε θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι αντιστηρίξεις των νέων εγκαταστάσεων που διέθεσε για την αποφόρτιση των απορριμμάτων ο Σύνδεσμος. Παρά την εντατικοποίηση των εργασιών για τη σταθεροποίηση της ρηγμάτωσης που σημειώθηκε προ 10ημέρου στα ταμπάνια (χώροι απόθεσης απορριμμάτων), η συνεχής βροχόπτωση των τελευταίων ημερών δεν επέτρεψε την ασφαλή αποκατάσταση τους. Οπότε και διατέθηκαν οι δύο νέοι χώροι που έχρηζαν αντιστήριξης. Η λειτουργία τους από το απόγευμα της Δευτέρας όπως και αυτή του ΧΥΤΑ επέτρεψε την αποκομιδή ικανοποιητικής ποσότητας σκουπιδιών, η οποία συνεχίστηκε και σήμερα, Τρίτη με ικανοποιητικούς ρυθμούς.Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αφροδίτη Μπιζά σήμερα μεταφέρθηκαν στην ΟΕΔΑ πάνω από 2.500 τόνοι απορριμμάτων και από το μεσημέρι της Τετάρτης θα επιτραπεί πέραν των οχημάτων – πρέσες και η είσοδος μεγαλύτερων οχημάτων, οπότε θα ομαλοποιηθεί σύντομα και η εικόνα της πρωτεύουσας.
 
Top