Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά, εταίρος στη Στρατηγική Σύμπραξη για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τίτλο "Teaching and learning microcontrollers via PicBasicPro (PBP) language in VET" και κωδικό 2016-1-TR01-KA202-033963 διοργάνωσε την 6η Διεθνή Συνάντηση του Προγράμματος στην οποία συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί από τις έξι συνεργαζόμενες χώρες (Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία).  

Το Πρόγραμμα αφορά στη διδασκαλία και εκμάθηση μικροεπεξεργαστών μέσω της γλώσσας προγραμματισμού PicBasicPro (PBP). Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Erasmus+.

Η συνάντηση έλαβε χώρα την 3η και 4η Μαΐου 2018, στους χώρους του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά.

Οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ατζέντα που είχε καταρτιστεί. 
Κατά την πρώτη μέρα, έγινε η υποδοχή των συμμετεχόντων και ξενάγηση στα εργαστήρια του σχολείου. Ακολούθησε η ανασκόπηση της προόδου του Προγράμματος και των εργασιών σε εκκρεμότητα. Επίσης έγινε παρουσίαση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί για τη διάχυση - διάδοση του Προγράμματος καθώς και σχεδιασμός των μελλοντικών ενεργειών.
Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ελληνικού εκπαιδευτικού kit από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι οποίοι το σχεδίασαν και κατασκεύασαν. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο της συνάντησης σε εστιατόριο ελληνικής κουζίνας στην περιοχή της Ακρόπολης. 

Κατά τη δεύτερη μέρα οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην περιοχή του Πειραιά και γευμάτισαν σε εστιατόριο ελληνικής κουζίνας στο Μικρολίμανο. Στη συνέχεια και αφού μεταφέρθηκαν στους χώρους του σχολείου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την εκτέλεση του Σχεδίου Δράσης, την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων εργασιών και την προετοιμασία για το dvd του Προγράμματος. Επίσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά για τη βιωσιμότητα του Προγράμματος. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, την απονομή των πιστοποιητικών συμμετοχής και τη φύτευση δέντρου ελιάς στο προαύλιο του σχολείου, μια συμβολική πράξη που θα θυμίζει τη σ
υνάντηση και την επιτυχημένη, αρμονική συνεργασία των έξι χωρών. 
Η πολιτιστική διάσταση της συνάντησης περιλάμβανε ξενάγηση στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Βράχο στης Ακρόπολης το πρωί της πρώτης μέρας καθώς και ξενάγηση το Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο το πρωί της δεύτερης μέρας. 

 
Top