Έναρξη νέων τμημάτων εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων: 02/07/2018.


Η πρόσληψη ενός εκπαιδευτή στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση καθορίζεται από τα μόρια που συγκεντρώνει τόσο στον πίνακα γενικής μοριοδότησης, όσο και στον πίνακα γνωστικού αντικειμένου. Παρακολουθήστε επιμορφώσεις και συγκεντρώστε τα μέγιστα μόρια με στόχο τη συμμετοχή στις επικείμενες προκυρήξεις του Αυγούστου-Σεπτεβρίου.

Ο χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο χώρο, που προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες εργασίας σε ήδη εργαζόμενους στην εκπαίδευση αλλά και σε νέους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς .Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, υλοποιεί σεμινάρια γενικής μοριοδότησης, ειδικού γνωστικού αντικειμένου και επιμορφώσεις στον κλάδο του τουρισμού και σε νομικά επαγγέλματα. Αξιοποιήστε ευκαιρίες εργασίας παρακολουθώντας επιμορφώσεις συνδυαστικά ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη μοριοδότηση για την πρόσληψή σας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 02/07/2018

Κλείσε μία θέση άμεσα!

Μοριοδότηση στον πίνακα γενικής μοριοδότησης:

Η μοριοδότηση στον πίνακα γενικής μοριοδότησης, για προσλήψεις σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης μορίων. Για να συγκεντρώσετε μόρια θα πρέπει να παρακολουθήσετε τις αντίστοιχες επιμορφώσεις:

1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

2. Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

3. Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης

4. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

5. Σχολική Ψυχολογία

6. Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring

7. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

8. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

9. Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

*Κάντε κλικ στους θεματικούς τίτλους των σεμιναρίων και ενημερωθείτε αναλυτικότερα.

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 02/07/2018

Κλείσε μία θέση άμεσα!

Μοριοδότηση στο γνωστικό αντικείμενο.

Με στόχο τη μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις για προσλήψεις σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, προτείνεται η συγκέντρωση μορίων συνδυαστικά, δηλαδή τόσο στον πίνακα γενικής μοριοδότησης όσο και στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων Τα σεμινάρια που μοριοδοτούνται στον δεύτερο αυτόν πίνακα έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους και διεξάγονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως:

1. Ειδική Αγωγή

2. Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών

3. Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας

4. Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)


5. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

6. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

7. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων

8. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

9. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

10. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

11.Φύλαξη Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων


Επίσης, η επιπλέον κατάρτιση σε επίκαιρους κλάδους της αγοράς μπορεί να ωφελήσει κατά πολύ στην ανεύρεση εργασίας. Για παράδειγμα, καθημερινά προκύπτουν ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού. Για να αξιοποιήσετε ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού αλλά και σε νομικά επαγγέλματα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις αντίστοιχες ειδικευμένες επιμορφώσεις:

1.Το θεσμικό πλαίσιο στον κλάδο του τουρισμού, τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία

2.Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης Νομικών Επαγγελμάτων

Με το πέρας του εκάστοτε σεμιναρίου χορηγούνται:

Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης».

Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET.

Προαιρετικά, δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική βεβαίωση αριστείας σε κάθε εκπαιδευόμενο που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αριστείας προς επιπλέον διαφοροποίηση στην αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας ένα εξαιρετικό μαθησιακό αποτέλεσμα και βαρύνοντας το βιογραφικό του.

Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 02/07/2018

Κλείσε μία θέση άμεσα!

Τα σεμινάρια ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ, ΠΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ, Φροντιστήρια) & σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ). Επιπλέον, όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα αποδίδουν μόρια σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Παρακολουθήστε μοριοδοτούμενες επιμορφώσεις γενικής μοριοδότητης και στο γνωστικό αντικείμενο ώστε να συγκεντρώσετε τα μέγιστα μόρια στον πίνακα γενικής μοριοδότησης και στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων, αντιστοίχως, στις επικείμενες προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education: 23111 10186 (help desk 10:00 - 17:00).
 
Top