Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν οι τρεις νέες γερανογέφυρες, οι οποίες εκφορτώθηκαν στον προβλήτα ΙΙΙ στο Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων για λογαριασμό της ΣΕΠ Α.Ε..

Πρόκειται για τρεις γερανογέφυρες που μπορούν να εξυπηρετήσουν πλοία - γίγαντες έως 22.000 Teu. 
 
Top