«Ψηφίστηκε η τροποποίηση για την αναγνώριση της Στρατιωτικής θητείας»

Σε συνέχεια των προηγουμένων ανακοινώσεών μας σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε χθες το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις) που τροποποιεί το άρθρο 65 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγίας (ΕΕ) 2015 / 1794 ) για τον υπολογισμό της καθολικής αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας ώστε να παρακαμφθούν οι όποιες (αδικαιολόγητες)  αντιρρήσεις για την μη εφαρμογή του. Περιμένουμε την άμεση εφαρμογή του.

 
Top