Σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία η Cosco δυναμώνει συνεχώς το λιμάνι του Πειραιά απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό έχοντας ήδη διακινήσει 1,7 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια τους πέντε πρώτους μήνες του 2018, έχει ενδιαφέρον να αποτυπωθεί το εργασιακό καθεστώς που υπάρχει στο Μεγάλο Λιμάνι αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων και τα καθήκοντά τους.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από κύκλους του λιμανιού οι μισθοί των εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ). είναι υψηλότεροι από τους προβλεπόμενους από το νόμο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα νόμιμα κατώτατα όρια αμοιβών. Ο μέσος Μικτός μισθός στις Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ για φυσική παρουσία 16 ημερών στην εργασία είναι σε πολλές ειδικότητες τουλάχιστον διπλάσιος από το μισθό πλήρους απασχόλησης 22 ημερών σύμφωνα με τον Νόμιμο κατώτατο μισθό.
- Ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζόμενων με σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ανέρχεται στα 1.650 ευρώ.
- Ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζόμενων που εργάζονται με σύμβαση εκ περιτροπής αορίστου χρόνου 16 ημερομισθίων ξεπερνά τα 1.100 ευρώ. 
- Το χαμηλότερο ημερομίσθιο 8ωρης απασχόλησης εργαζόμενου που απασχολείται στο λιμάνι είναι 70% υψηλότερο από το ημερομίσθιο που ορίζει ο νόμος. 
- Η υπερεργασία πληρώνεται με προσαύξηση 50% έναντι 20%, δηλαδή 150% περισσότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος
- Η υπερωρία πληρώνεται με προσαύξηση 50% έναντι 40%, δηλαδή 25% περισσότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος
- Χρηματικές Διευκολύνσεις (άτοκα δάνεια) έως 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και αποπληρωμή σε 3 μήνες για κάθε εργαζόμενο κάθε Παρασκευή (μέσο εβδομαδιαίο ποσό χρηματικών διευκολύνσεων 35.000 ευρώ).
olppp
olp3
Αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται στο λιμάνι στο Σ.ΕΜΠΟ.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται στο λιμάνι αυξάνεται διαρκώς βοηθώντας στα ποσοστά της ανεργίας στην περιοχή του Πειραιά καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι κατοικούν στις γύρω περιοχές.
olp0
Στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) Πειραιά εργάζονται 1.700 εργαζόμενοι προσφέροντας υπηρεσίες χειρισμού μηχανολογικού εξοπλισμού (Γερανογεφυρών, RMG, e-RTG, FL, Straddle Carriers, Clark κ.α.), ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων και πυλών, καβοδεσιών, lashing και unlashing εμπορευματοκιβωτίων, διαχείρισης χύδην φορτίων, μεταφόρτωσης και χειρισμού ειδικών φορτίων, αντιμετωπίσεως εκτάκτων αναγκών διαχείρισης φορτίων, οργάνωσης στοιβασίας, κλπ.
Οι 700 εργαζόμενοι από το σύνολο των 1,700 εργαζομένων απασχολούνται σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή που αρχικά προσλήφθηκαν. Δηλαδή, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι του λιμανιού, «οι εταιρίες του ΣΕΜΠΟ, ενώ θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην ελληνική αγορά για την κάλυψη των αναγκών τους, απευθύνονται πρώτα εσωτερικά στους εργαζομένους τους με γνώμονα πάντα την επαγγελματική τους εξέλιξη και εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους σε νέες ειδικότητες με υψηλότερο μισθό δημιουργώντας πορεία καριέρας» και προσθέτουν:
«Η επένδυση στο λιμάνι ξεκίνησε με λιγότερα από 50 άτομα στις αρχές του 2010 και αυτή τη στιγμή αριθμεί 1.700 εργαζομένους, Η αύξηση του αριθμού των εμπορευματοκιβωτίων τους τελευταίους μήνες δείχνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος του έτους μπορεί να ξεπεράσει τους 2.000».
1. Παροχές
idii
olp88
olp56
Αριθμός διακινούμενων TEUS(twenty-foot equivalent unit=διεθνής μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων) στους Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ του Πειραιά
ar4
teuu
 VIA
 
Top