Στην έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 2018-2020 «Συνδυαστικές Ενέργειες Τουριστικής Προβολής και Εξυπηρέτηση επισκεπτών» προχώρησε ο Δήμος Πειραιά, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 154.500 ευρώ.

Ειδικότερα, η προσπάθεια ανάπτυξης θα εστιάζει στην αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος "ήλιος - θάλασσα", στην αύξηση του τουρισμού κρουαζιέρας, στην ανάδειξη του λιμένος Πειραιά ως σημείο εκκίνησης για κρουαζιέρες, καθώς και στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Ειδικότερα, η δημοτική αρχή προχωρά σε ένα φιλόδοξο και πολύ επίπεδο business plan για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Πειραιά .

Οι κατευθυντήριες γραμμές

Οι δράσεις στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Πειραιά, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής:

-Δηµιουργία διακριτής ταυτότητας για τον Πειραιά «Προορισµός Πειραιάς»

-Δηµιουργία περιεχοµένου όπως φωτογραφικό υλικό, κείµενα και βίντεο, για τη δημιουργία ειδικού τουριστικού οδηγού

-Κατασκευή ενός σύγχρονου τουριστικού portal- «Destination Piraeus»

-Ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες

-∆ιαχείριση του προϊόντος του προορισµού µέσα από κανάλια κοινωνικής δικτύωσης

-Λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών εντός των ορίων του ΟΛΠ για την ενηµέρωση των επισκεπτών κρουαζιέρας και εντός του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

-Περαιτέρω ενέργειες διαφήµισης και προβολής του προορισµού

-Διεθνής δικτύωση
 
Top