Η σχολική μας μονάδα, το 2ο Ε.Κ. Πειραιά, συμμετέχει σε μία σύμπραξη με σχολεία από 4 διαφορετικές χώρες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “Cyber Sensibility”. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2018 και αφορά μαθητές και εκπαιδευτικούς από Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία και Ουγγαρία. 

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και γενικότερα των νέων σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο ώστε να θέσει στρατηγικές για αποτελεσματική, ανοικτή σε όλους, χωρίς κινδύνους μάθηση. 

Ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου, θα επιθυμούσαμε  να παρουσιάσουμε τα παραγόμενα αποτελέσματα  του συγκεκριμένου έργου.
Το πιο σημαντικό προϊόν μας είναι ένα κόμικ, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων στους κινδύνους του διαδικτύου, και δημιουργήθηκε μέσα από  πρωτότυπες σεναριακές ιδέες από τους μαθητές των σχολείων. 

Μερικοί από τους βασικούς στόχους της εν λόγω δράσης που με επιτυχία υλοποιήθηκαν είναι:
  • Η ενσωμάτωση νέων πρακτικών στο σχολικό πρόγραμμα και τα καθημερινά μαθήματα
  • Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών ΤΠΕ
  • Η ανάπτυξη κοινωνικής, γλωσσικής, πολιτισμικής ποικιλομορφίας
  • Η φροντίδα των μαθησιακών αναγκών των μειονεκτούντων ομάδων
  • Η παραγωγή κοινών προγραμμάτων σπουδών και σχεδιασμού μαθημάτων για μελλοντική εφαρμογή σε όλα τα σχολεία
  • Η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού διοίκησης
Η ανταλλαγή εμπειριών από τη συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις είναι πραγματικά ανεκτίμητη και κρίνεται αναγκαία η διάδοσή τους σε όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή ολοένα και περισσότερων εκπαιδευτικών μονάδων που θα ήθελαν να υλοποιήσουν αντίστοιχα σχέδια
Ωστόσο επειδή το παρόν δελτίο αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή του έργου, για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να μεταβείτε στους συνδέσμους:
  1. Η ιστοσελίδα του προγράμματος, με όλες τις πληροφορίες
  1. Εδώ το κόμικ μας.
  1. Η ομάδα μας με όλες τις χώρες-μέλη στο Facebook
  1. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το προαναφερόμενο έργο στο eTwinning

 
Top