Από το βράδυ της Κυριακής, η Laguna de Chakanbacán, που βρίσκεται στο Quintana 
Roo του Μεξικού, στραγγίζεται από μεγάλες καταβόθρες, σκοτώνοντας ένα μεγάλο αριθμό ψαριών, χελωνών, κροκοδείλων και χελιών, μεταξύ άλλων ειδών. Οι καταβόθρες έχουν βάθος περίπου έξι μέτρων και έχουν πλάτος έως και 10 μέτρα και έχουν ήδη στραγγίσει σχεδόν το 80% των υδάτων που περιέχονται στα 200 εκτάρια στη λιμνοθάλασσα Chakanbacán μέχρι 10 μέτρα. Ω ΘΕΕ ΜΟΥ!
.triklopodia.gr
 
Top