Εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες αφού φτάσαμε 10 Αυγούστου και κατά παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας δεν κοινοποιούνται  οι  μεταθέσεις αφού το Συμβούλιο μεταθέσεων έχει τελειώσει τις εργασίες του εδώ και πολλές ημέρες!!!!

202 μεταθέσεις είναι με οδοιπορικά και 195 χωρίς οδοιπορικά και οι κύριοι που ασχολούνται μόνο με τα ρουσφέτια τους, λένε τώρα πως θα κοινοποιήσουν μόνο τις μεταθέσεις που είναι χωρίς χρήματα , και  όταν και αν βρεθούν τα χρήματα θα κοινοποιήσουν τότε και τις άλλες με τα οδοιπορικά

Εμείς λοιπόν που περιμένουμε μία δίκαιη και νόμιμη μετάθεση πότε θα ξέρουμε που να γράψουμε τα παιδιά μας .

Κύριε Υπουργέ και Κύριε Γενικέ  κάποιοι -ες σας υπονομεύουν με το σοβαρότατο θέμα των μεταθέσεων αφού εκείνοι-ες δεν τίθενται στην διαδικασία των εκλογών όπως εσείς.Απαιτήστε να κοινοποιηθούν σε όλους άμεσα  όπως προβλέπεται οι μεταθέσεις αλλιώς όλες οι φετινές διαδικασίες  μεταθέσεων θα βρίσκονται εκτός νόμου..Η οικογενειακή ζωή μας έχει διαλυθεί με αυτό το θέμα.


email αναγνώστη στην aktofylakionline

 
Top