Την έγκρισή του έδωσε το ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 15 υπαλλήλων στον δήμο Πειραιά.
Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.
Ημερ. Λήξης:Αναμένεται
via
 
Top