Στην έγκριση της άδειας λειτουργίας του τουριστικού λιμένα Αλίμου προχώρησε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έγκριση Άδειας Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα (μαρίνα) Αλίμου, όπως αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ. σχεδίου 109.02 κλίμακας 1:1250) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά

Η λειτουργία του εν λόγω λιμένα διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Λιμένων , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω άδεια λειτουργίας δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άδεια που απαιτείται από άλλους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι η μαρίνα Αλίμου είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ανατολική Μεσόγειο και προσφέρει σήμερα περίπου 1.100 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ελλιμενισμού της αγοράς ναύλωσης σκαφών αναψυχής της Αθήνας.

Η χερσαία ζώνη της έχει επιφάνεια περίπου 210.000 τ.μ., ενώ η θαλάσσια ζώνη της είναι επιφάνειας περίπου 428.000 τ.μ. και συμπεριλαμβάνει λιμενολεκάνη συνολικής επιφάνειας 240.000 τ.μ.


Η χερσαία ζώνη της χρησιμοποιείται επίσης για τη χερσαία απόθεση και συντήρηση σκαφών και περιλαμβάνει κτήρια διαφόρων ηλικιών και χρήσεων, θέσεις στάθμευσης, ζώνες πρασίνου, υποσταθμούς και άλλες κατασκευές που στεγάζουν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και εκτεταμένες ελεύθερες ζώνες.    
 
Top