Δεν υπήρξε ούτε υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης της Τεχνικής Υπηρεσίας Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού του Δήμου Πειραιά, ξεκαθαρίζει η δημοτική αρχή με αφορμή τις αντιδράσεις που υπάρχουν, από εργαζόμενους και από δημοτικές παρατάξεις,  μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του Πειραιά, με φωτιστικά νέας τεχνολογίας led, μέσω σύμβασης ενεργειακής απόδοσης 12ετούς διάρκειας.
Η δημοτική αρχή επισημαίνει:
 • Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται επαρκής φωτισμός σε ολόκληρη την πόλη και εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι, ώστε να μειωθούν περαιτέρω τα δημοτικά τέλη των κατοίκων της πόλης μας.
 • Η τεχνική υπηρεσία Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού έχει τον κύριο και καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου καινοτόμου προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος του δημοτικού φωτισμού.
 • Αναβαθμίζεται και ενισχύεται με νέο προσωπικό. Εκπαιδεύεται και αποκτά τεχνογνωσία στις νέες τεχνολογίες των φωτιστικών led και του συστήματος τηλεδιαχείρησης και εφαρμογών «έξυπνης πόλης».
 • Έχει ενεργό ρόλο στη λειτουργία και συντήρηση του νέου συστήματος ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Έχει τον πλήρη έλεγχο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού.
 • Ελέγχει τον ανάδοχο στην τήρηση των συμβατικών όρων και πιστοποιεί τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης και της ποιότητας του οδοφωτισμού.
 • Η δημοτική αρχή εμπιστεύεται και βασίζεται στο προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, το οποίο θα έχει τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης του όλου προγράμματος, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται και στην εισήγηση του θέματος που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Η δημοτική αρχή εγγυάται απολύτως το μέλλον της εργασίας τους, που όχι μόνο δεν κινδυνεύει από την εφαρμογή του νέου προγράμματος, αλλά ενισχύεται περισσότερο με την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες.
   Επίσης δίνει διευκρινίσεις γιατί προχώρησε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος:
 • Να μη δαπανήσει ο δήμος ίδιους πόρους ούτε να φορτωθεί με νέα δάνεια στην ήδη επιβαρυμένη δανειακή κατάσταση που βρίσκεται από τα προηγούμενα χρόνια.
 • Να μεταφέρει κατά 100% το όποιο ρίσκο στον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλει το σύνολο του κόστους της επένδυσης και θα αναλάβει όλο το ρίσκο της αστοχίας των υλικών και της ευθύνης λειτουργίας του συστήματος, καθ΄ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου.
 • Να πληρωθεί ο ανάδοχος αποκλειστικά από την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί με εγγυημένη για τον δήμο απόδοση.
 • Ο δήμος να κερδίσει επί πλέον σημαντικά οφέλη από την εξοικονόμηση, που μπορεί να ξεπεράσουν τα 8,5 εκατ. ευρώ στη 12ετία, χωρίς να έχει ξοδέψει χρήματα. Και το κέρδος αυτό να μεταφερθεί όπως εισαγωγικά αναφέραμε στους δημότες με αντίστοιχη μείωση των ανταποδοτικών τελών.
 • Με αυτή την επιλογή διασφαλίζεται πλήρως ο δήμος, το προσωπικό του και οι δημότες από αστοχίες του υλικού και βλάβες του συστήματος.
 • Η πλειονότητα των δήμων που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης ή σε διαδικασία ωρίμανσης τέτοιων έργων έχουν κάνει την ίδια επιλογή.
 • Η διερεύνηση των δυνητικών επιλογών χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης (μελέτη) περιλαμβανόταν στην εισήγηση του θέματος και κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκε σε οθόνη, αναλύθηκε διεξοδικά από ειδικευμένους επιστήμονες που διευκρίνισαν κάθε απορία που τέθηκε από δημοτικούς συμβούλους και εκπροσώπους εργαζομένων. Ωστόσο, είναι στη διάθεση όλων των δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων των εργαζομένων από το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και την αρμόδια υπηρεσία.
 
Top