Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι το Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Πειραιά, λειτουργεί πλέον σε νέα διεύθυνση, επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 1 και Κολοκοτρώνη στον Πειραιά

Οι συναλλασσόμενοι με τις ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να επικοινωνούν προσωρινά στο τηλέφωνο (210)-4192815.
 
Top