Η σύνταξη θανάτου που χορηγείται σε δικαιούχους για περιπτώσεις εργατικού...
ατυχήματος, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που 

αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, που σήμερα είναι 768 ευρώ.

Έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζει ότι το ανωτέρω ισχύει για περιπτώσεις θανάτου από 13.05.2016 και μετά, ακόμα και αν το εργατικό ατύχημα συνέβη πριν από την ίδια ημερομηνία. Υπενθυμίζεται ότι το όριο της 13ης Μαϊου 2016 έχει τεθεί, επειδή τότε ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου (ν.4387/2016). 

Με βάση το άρθρο 12 του εν λόγω νόμου σε περίπτωση θανάτου, που επήλθε από 13.5.2016 και εφεξής, συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, τα δικαιοδόχα μέλη λαμβάνουν επιμερισμένο το ποσό σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών εφαρμόζοντας τους κανόνες του ν.4387/2016.


Σε άλλο έγγραφο του ΕΦΚΑ αποσαφηνίζεται ο τρόπος συνταξιοδότησης των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων, στην περίπτωση θανάτου του γονέα τους. Το έγγραφο αναφέρεται σε τέκνα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές, που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται το ποσό της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή εάν ήταν απλώς ασφαλισμένος, το ποσό που δικαιούτο να λάβει ο θανών, υπολογιζόμενο είτε σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑΑ (στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη πριν από τις 13/5/2016) είτε με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν (εάν ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά).

Το δικαίωμα αυτό υφίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.
Πηγή
 
Top