Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πειραιά, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Ηρώων Πολυτεχνείου 19,  γρ. 27, 3ος όροφος), από τις 5 έως 16 Νοεμβρίου τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 13:00.

Όπως επισημαίνει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, Χρήστος Αγραπίδης, «για μια ακόμα χρονιά συμπολίτες μας που διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες, θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα των διατακτικών, προκειμένου να παραλάβουν τρόφιμα». τόνισε ο κ. Αγραπίδης, λέγοντας πως η κοινωνική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να καταθέσουν οι αιτούντες είναι:

–  Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης (συμπληρώνεται στην υπηρεσία µε την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας).

– Αστυνομική ταυτότητα.

– Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον υπάρχει) και λογαριασμό ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ-ΕΥΔΑΠ) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας στον Δήμο Πειραιά.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον ∆ήμο Πειραιά.

– Ε1 και εκκαθαριστικό της εφορίας φορολογικού έτους 2017 και δήλωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 (όλων των ενηλίκων).

– Βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας (όλων των ενηλίκων εφόσον υπάρχουν).

– Απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ (εφόσον υπάρχει)
 
Top