Η παραλαβή βασικών ειδών διατροφής για τον μήνα Ιανουάριο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιείται την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019.
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες και ώρες:
ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ 1-2 ΜΕΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΕΣ
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Ι
(1-2µέλη)
ΠΕΜΠΤΗ
31/1/2019
08:30-11:30
ΑΠΟ Κ ΕΩΣ Μ
(1-2µέλη)
ΠΕΜΠΤΗ
31/1/2019
11:30-14:30
ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω (1-2µέλη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1/2/2019
08:30-11:30
11:30-14:30
ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
3 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΕΣ
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ
(3µέλη &άνω)
ΔΕΥΤΕΡΑ
4/2/2019
08:30-11:30
ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω
(3µέλη &άνω)
ΔΕΥΤΕΡΑ
4/2/2019
11:30-14:30
Σημειώνεται, πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν και με τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες Πειραιά, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των βασικών ειδών διατροφής.

Συγκεκριμένα:
Α΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104599957, 2104599956
Β΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104220064, 2104220066
Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104823418 
∆΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104827026
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104622589, 2104622587
 
Top