Δικαιώθηκαν με απόφαση του ΣτΕ προμηθευτές που είχαν καταβάλει και αποδώσει ΦΠΑ στο Δημόσιο χωρίς ποτέ να το εισπράξουν από τον πελάτη τους. Έτσι, είναι δυνατόν να επιστραφεί ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαστική επικύρωση συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης για διαγραφή χρεών, τα οποία συμπεριλάμβαναν ποσά ΦΠΑ που είχαν αποδοθεί στο δημόσιο ενώ δεν είχαν καταβληθεί στον προμηθευτή.

Η αποφαση του ΣτΕ εκδόθηκε επί της πιλοτικής δικής για την ανάκτηση ΦΠΑ σε περίπτωση διαγραφής μέρους απαίτησης λόγω υπαγωγής στις διατάξεις περί εξυγίανσης.

To Δικαστήριο δέχθηκε τη μείωση της βάσης επιβολής του φόρου σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος από τον αντισυμβαλλόμενό του στο πλαίσιο ερμηνείας του κώδικα ΦΠΑ. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την επιφύλαξη της προσφεύγουσας και ανέπεμψε την υπόθεση στη Δ.Ο.Υ. ώστε να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου απ’ αυτήν ποσού ΦΠΑ και να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο, νομιμοτόκως, από την υποβολή της επιφύλαξης. Ως γνωστόν η υπόθεση αφορά τη διαγραφή του 50% των αξιώσεων μεγάλης αλυσίδας υπεραγορών. H απόφαση αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα επηρεάσει εν δυνάμει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που υπέστησαν διαγραφή οφειλών λόγω συμφωνίας εξυγίανσης.

Η απόφαση του ΣτΕ θα επηρεάσει ιδιαίτερα ευρύ κύκλο επιχειρήσεων και με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση της ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε ενέργειες για την διεκδίκηση των συγκεκριμένων ποσών ΦΠΑ.

Πηγη: Από τις «Φοροδοξίες» της Grant Thornton
via:Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
 
Top