Τις αντισταθμιστικές παροχές για όσους χάσουν το ΕΚΑΣ και οδηγίες για την χορήγηση του ΕΚΑΣ περιλαμβάνει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο Ιούνιος 2018 είναι ο μήνας στον οποίο εξετάζεται το κριτήριο που αφορά στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 643,00€. Επιπλέον, τα εισοδήματα εξετάζονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι:

α) σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απωλεσθεί.

β) σε περιπτώσεις συζύγων – συνταξιούχων που και οι δυο στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί, δηλαδή 12,00 €.

γ) απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική κατάργησή του.
nextdeal.gr
 
Top