Ενδιαφέροντα στοιχεία από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ

"Σκωτσέζικο ντους" αποτελούν για την Ήπειρο τα δεδομένα που αποτυπώνει η Έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και της ΕΤΒΑ -ΒΙΠΕ με τίτλο "Η μεταποίηση της Βόρειας Ελλάδας προς το 2020:Κύρια μεγέθη, βιομηχανικές συγκεντρώσεις και αναγκαίες προσαρμογές βιομηχανικής πολιτικής" . Στην Ήπειρο το ποσοστό αποβιομηχάνισης αγγίζει σε ποσοστό το 46% με την Πρέβεζα και την Άρτα να πλήττονται περισσότερο κατά (53 και 51% αντίστοιχα) .Η Θεσπρωτία εμφανίζεται ως ο Νομός με το μικρότερο ποσό αποβιομηχάνισης (33%) ωστόσο αυτό εξηγείται λόγω του γεγονότος ότι είναι μια περιοχή που δεν εμφανίζει ισχυρή μεταποιητική βάση.Στην ίδια έρευνα ωστόσο αξιοσημείωτη χαρακτηρίζεται η αντοχή της μεγαλύτερης βιομηχανικής συγκέντρωσης της Ηπείρου (αυτής του Νομού Ιωαννίνων) για τον οποίο το ποσοστό αποβιομηχάνισης βρίσκεται κοντά στο 40%. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το 51% των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Ηπείρου που είναι εγκατεστημένες σε ΒΙΠΕ είναι ενεργό. Όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να καταγράφει το χαμηλότερο πανελλαδικά ποσοστό (μόλις 1,3%) αναφορικά με την συμμετοχή καινοτόμων προϊόντων στον κύκλο εργασιών ωστόσο ο κλάδος των τροφίμων αποτελεί "ισχυρό χαρτί" στον χάρτη εξαγωγών της Ηπείρου με το ποσοστό να φτάνει στο 71%.Καταληκτικά πάντων , οι ιδιοκτήτες μεταποιητικών επιχειρήσεων της Ηπείρου που συμμετέχουν στην έρευνα δηλώνουν αισιόδοξοι σε ποσοστό 17%( το υψηλότερο της χώρας) ότι έως το 2020 η κρίση θα αποτελεί παρελθόν για την χώρα.
Δημ.Ραδιοφωνία Πρέβεζας
 
Top