Άβυσσος χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, όσον αφορά στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και η Κύπρος, που έχει ανάλογο πρόβλημα, καλείται να διαχειριστεί «κόκκινα» δάνεια απέχουν 20 ποσοστιαίες μονάδες από τα αντίστοιχα της Ελλάδας!

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του SSM, τα Συστημικά Ιδρύματα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Πορτογαλίας κατέγραψαν τους υψηλότερους δείκτες ΜΕΔ (οι σταθμισμένοι ανά χώρα μέσοι όροι διαμορφώνονται σε 43,4%, 20,7% και 14,5%, αντίστοιχα, το γ΄ τρίμηνο του 2018). Η εξέταση της τάσης δείχνει ότι ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε σημαντικά έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους για τα ΣΙ της Κύπρου (-13,3 ποσοστιαίες μονάδες), της Σλοβενίας (-5,3 ποσοστιαίες μονάδες), της Ιρλανδίας (-3,7 ποσοστιαίες μονάδες), της Πορτογαλίας (-3,6 ποσοστιαίες μονάδες), της Ελλάδος (-3,2 ποσοστιαίες μονάδες) και της Ιταλίας (-2,5 ποσοστιαίες μονάδες).

Το γ΄ τρίμηνο του 2018 το μεγαλύτερο απόθεμα ΜΕΔ κατέγραψαν τα ΣΙ της Ιταλίας (153 δισεκ. ευρώ). Ακολουθούν τα ΣΙ της Γαλλίας (130 δισεκ. ευρώ), της Ισπανίας (95 δισεκ. ευρώ) και της Ελλάδος (90 δισεκ. ευρώ).
EEA
 
Top