Νέους κανόνες που διευκολύνουν τις πωλήσεις κόκκινων δανείων ενέκριναν σήμερα εκπρόσωποι των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο απέτυχαν να να συμφωνήσουν σε μία μεταρρύθμιση, η οποία θα διευκολύνει επίσης τις τράπεζες να προχωρούν σε κατασχέσεις.
Οι προτεινόμενοι κανόνες είναι μέρος μίας ευρύτερης μεταρρύθμισης των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ, που έχουν ως στόχο την ταχύτερη δυνατή εξυγίανση, ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να δώσουν περισσότερα στην πραγματική οικονομία, μέσω αύξησης των χορηγήσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.Η σημερινή συμφωνία ευνοεί την αγορά και την εξυπηρέτηση μη εξυπηρετουμένων δανείων και σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, Ευγένιο Τεοντοροβίτσι, ο οποίος ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων θα οδηγήσει «στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δευτερογενών αγορών».

Βάσει της μεταρρύθμισης, που θα πρέπει να οριστικοποιηθεί σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που ειδικεύονται στην αγορά κόκκινων δανείων (NPLs), όπως οι Blackstone, Cerberus και άλλα private equity και διαχειριστές κεφαλαίων, θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα ΝPLs ανά την ΕΕ

Προβλέπεται να λάβει την απαραίτητη τονωτική ένεση η δευτερογενής αγορά κόκκινων δανείων, γεγονός που με τη σειρά του θα μπορούσε να ωθήσει προς τα επάνω τις τιμές, καθιστώντας τις τράπεζες πιο πρόθυμες να πουλήσουν. 


 
Top