Μόνο το 4% των πωλήσεων επανεπενδύεται!


Η υψηλή φορολογία δεν απομυζά μόνο τα λιγοστά κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά λειτουργεί ανασταλτικά για τις επενδύσεις, την απασχόληση και εντέλει για την ανάπτυξη. Ο κίνδυνος αυτός αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τη μελέτη της Grant Thornton για την ελληνική επιχειρηματικότητα, που διαπιστώνει ότι το 60% της καθαρής κερδοφορίας που είχαν οι εταιρείες του δείγματος το 2017 κατευθύνθηκε σε φόρους, με αποτέλεσμα «τα κέρδη που απομένουν μετά τη φορολογία να μην είναι ικανά να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις».

Αποτέλεσμα είναι ο πάγιος και ο μηχανολογικός εξοπλισμός να απαξιώνονται και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε ένα απαρχαιωμένο παραγωγικό καθεστώς. Ετσι, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις περνούν σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, αυξάνοντας το 2017 τις πωλήσεις τους κατά 4% και την κερδοφορία τους κατά 16%, η ανάπτυξη είναι εσωστρεφής και έχει επίκεντρο κυρίως την περικοπή κόστους και όχι εξωστρεφείς πρωτοβουλίες. Οπως μάλιστα πιστοποιείται από τα ευρήματα της έρευνας, μόνο ένα 4% των πωλήσεων επανεπενδύεται, το οποίο κατά βάση αφορά τη συντήρηση του υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού, ενώ η ίδια τάση φαίνεται να κυριαρχεί και για τους επόμενους 12 μήνες, καθώς 8 στους 10 Ελληνες επιχειρηματίες απάντησαν ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις. Η έρευνα παρουσιάστηκε στις 14 Μαρτίου 2019, από τους Θανάση Ξύνα, Χριστίνα Τσιρώνη και Λίνα Καζά, στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης των Growth Awards στο Μέγαρο Μουσικής, που διοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton και βασίστηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων 8.000 επιχειρήσεων από 92 κλάδους της οικονομίας από το 2011 έως το 2017. Ειδικά για το 2017, εκτός από το αυξημένο ποσοστό που απορρόφησε η φορολογία (60% έναντι 58% το 2016), δυσανάλογη είναι και η κατανομή της, αφού σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 88% των φόρων της τελευταίας χρήσης επιβάρυνε μόλις το 10% των επιχειρήσεων, αυτές δηλαδή που αποτελούν και το πιο δυναμικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας.

Η έρευνα της Grant Thornton διαπιστώνει μια δυναμική που αναδύεται σταδιακά με την έξοδο της χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αύξηση των πωλήσεων το 2017 πέτυχαν 6 στις 10 επιχειρήσεις. Από τις 6 αυτές επιχειρήσεις, οι 4 κατάφεραν να μετατρέψουν την αύξηση των πωλήσεων και σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ 6 στους 10 Ελληνες επιχειρηματίες πιστεύουν ότι τους επόμενους 12 μήνες θα καταφέρουν να αυξήσουν τόσο τα έσοδα όσο και την κερδοφορία τους.

Εντούτοις, παρά τις προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη, η πλειονότητα των Ελλήνων επιχειρηματιών δηλώνει επιφυλακτική να επενδύσει όχι μόνο σε παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η επιφυλακτικότητα αυτή αφορά τόσο την αύξηση των θέσεων εργασίας όσο και την αύξηση των μισθών, καθώς 6 στους 10 δεν αναμένουν να αυξήσουν απασχόληση και μισθούς στους επόμενους 12 μήνες. Αρα, η συνολική αύξηση των εργασιών και της κερδοφορίας που πέτυχαν οι επιχειρήσεις δεν είναι ακόμα επαρκής ώστε να έχει σημαντική θετική επίδραση στην απασχόληση ή στους μισθούς.
ΕΕΑ
Πηγή: Grant ThorntonΑπό την Καθημερινή, 15/3/2019
 
Top