Αύξηση παρουσιάζουν τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τα οποία ξεπέρασες τα 2 δισ. ευρώ και προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τα
ασφαλιστικά Ταμεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και οφειλές των νοσοκομείων.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν στα 2,067 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Υπουργείων, των ασφαλιστικών Ταμείων, των νοσοκομείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ανήλθαν στα 1,57 δισ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 488 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

• 52 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία.

• 207 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• 642 εκατ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 532 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ.

• 359 εκατ. είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.

• 320 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα.

• 488 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
.

 
Top