Στην μεγάλη ρευστότητα που διατίθεται σε παγκόσμιο επίπεδο, από κάθε είδους επενδυτή που αναζητά αποδόσεις, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής CEO της
Eurobank Κωνσταντίνος Βασιλείου στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σημειώνοντας ότι σε ελληνικό επίπεδο υπάρχει δυνατότητα για επαρκή χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων.
Ο κ. Βασιλείου υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν υψηλές αποδόσεις εκεί έξω, η πρώτη τάση που παρατηρείται εδώ και μια δεκαετία είναι ότι οι επενδυτές ενεργούν πιο λογικά και είναι έτοιμοι να αποδεχτούν χαμηλότερες αλλά σταθερές αποδόσεις. Λόγω κρίσης, η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή την άφθονη ρευστότητα παγκοσμίως, σημείωσε ο κ. Βασιλείου.
Η δεύτερη τάση θέλει τον κόσμο να μετακινείται ελαφρώς από τις επενδύσεις στο χρηματιστήριο προς πιο ιδιωτικά assets, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα.
Περιγράφοντας το ελληνικό τοπίο, ο κ. Βασιλείου ανέφερε πως υπάρχει δυνατότητα για επαρκή χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων, ενώ παρατηρούνται όλα τα είδη διεθνών επενδυτών και οχημάτων αλλά και μια ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, με οδηγό τους εξωστρεφείς κλάδους όπως η ναυτιλία, που αναζητά πάντα τρόπους να επανεπενδύει μέρος των χρημάτων της στην Ελλάδα όταν εντοπίζει ευκαιρίες.

Τι έχει αλλάξει την τελευταία πενταετία; Στην αρχή της οικονομικής κρίσης η όρεξη για χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ήταν περιορισμένη, ιδιαίτερα σε τρεις τομείς: στα μεγάλα projects ακινήτων, δηλαδή στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, μέσω αποκρατικοποιήσεων, σε ορισμένες εξωστρεφείς επιχειρήσεις επειδή οι επενδυτές φοβούνταν ενδεχόμενο Grexit και στις επενδύσεις μέσω του τραπεζικού τομέα. Με το Grexit να έχει βγει από την ατζέντα και την οικονομία να έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί, αυτό που έχει αλλάξει τους τελευταίους 12-18 μήνες είναι ότι πολλοί επενδυτές αναζητούν πραγματικά assets. Και δεν μένουν μόνο στην αναζήτηση, καθώς πραγματοποιούνται συναλλαγές σε κάθε είδους τομέα, είπε ο κ. Βασιλείου φέρνοντας ως παράδειγμα μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στο τομέα της υγείας, ο οποίος είναι άμεσα εξαρτημένος από την κατάσταση της οικονομίας, τα εμπορικά ακίνητα και την ενέργεια.

Στο momentum συμβάλλει ο τραπεζικός κλάδος, με το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων σε ίδια κεφάλαια που έχουν γίνει στη χώρα να οφείλεται στον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου. Οι περισσότερες τράπεζες προχώρησαν σε αποεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των μη βασικών δραστηριοτήτων: ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες εμπορικού real estate ή μέσω των υπηρεσιών και της έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και είναι ακριβώς αυτά τα είδη assets που προσελκύουν σήμερα τους περισσότερους επενδυτές: ιδιωτικές επενδύσεις με σταθερές ταμειακές ροές. Συνεπώς, σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου προκύπτει μια μεγάλη ευκαιρία να πουληθούν NPEs υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί και ενισχυθεί η οικονομική και πολιτική σταθερότητα και θα βελτιωθεί και σταθεροποιηθεί το νομικό σύστημα (ο διάδοχος νόμος του νόμου Κατσέλη κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, σημείωσε). Παράλληλα πρέπει να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης, να μεταρρυθμιστεί η κτηματογράφηση και να βελτιωθεί η εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια.

Ο κ. Βασιλείου έκλεισε σε αισιόδοξο τόνο λέγοντας πως υπάρχει πολύ χρήμα εκεί έξω και η Ελλάδα είναι μια καλή χώρα να επενδύσει κανείς. "Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί και τα καλύτερα χρόνια είναι μπροστά μας".  

 
Top