Δια πυρός και σιδήρου θα περάσουν και φέτος όσοι έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με την εφορία, καθώς μετά από το περσινό μπαράζ κατασχέσεων- αν και λιγότερων από το 2017- η ΑΑΔΕ βάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη στις ελεγκτικές/εισπρακτικές υπηρεσίες.Σύμφωνα με τον Απολογισμό του 2018, η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε τα εξής μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης:

816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με μείωση 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 παρεμβάσεις του 2017
15.884 προγράμματα πλειστηριασμού με μείωση 13,6% σε σχέση με 18.792 το 2017
22.298 παραγγελίες κατάσχεσης με μείωση 5,6% έναντι 23.620 το 2017
8.350 υποθήκες με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.
Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%, αλλά για το 2019 ο πήχης ανεβαίνει στο 66%, δείγμα του ότι η ΑΑΔΕ θα σφίξει κι άλλο τα λουριά.Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι από το «βουνό» των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνάνε τα 104 δισ ευρώ, μόνο ένα μικρό μέρος θεωρούνται εισπράξιμα, ενώ ακόμα λιγότερα βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Συγκεκριμένα, σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό μόλις 3,698,9 δισεκατ. €, ήτοι ποσοστό 3,5%! Σημειώνεται, ότι το πραγματικό, αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019, ανέρχεται σε 86,255,9 δις εκατ. €, αλλά το πραγματικά εισπράξιμο είναι μόλις 8,484 δισ. € δηλαδή  το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου!

Αυτό που δεν άλλαξε ούτε την περασμένη χρονιά είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών χρωστάει λιγότερα από 5.000 ευρώ, αλλά συνολικά δεν τους αναλογεί παρά μόνο το 2,4% του stock των οφειλών.Συγκεκριμένα, το 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5 χιλ. €, διακρατούν το 2,4% (2.465,8 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019, ενώ στον αντίποδα το 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100 χιλ. €, διακρατούν το 89,5% (93.378,0 εκατ. €).
EEA
 
Top