Από 20% έως 50% θα είναι η συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Στο 30% διαμορφώνεται η επιδότηση για τις περιπτώσεις οφειλετών με επιχειρηματικά δάνεια. Τα παραπάνω προβλέπονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που είδε το φως της δημοσιότητας. Η συνεισφορά του Δημοσίου θα καταβάλλεται, μηνιαίως, σε ειδικούς δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς, με δικαιούχους τους οφειλέτες που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», για αυτό τον σκοπό δεσμεύεται και θα διατεθεί κονδύλι ύψους 150 εκατ. ευρώ για το 2019. Το ακριβές ποσοστό επιδότησης που θα λάβει ο εκάστοτε οφειλέτης εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού του (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη) και το ετήσιο οικογενεαικό εισόδημα.

Η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου περιλαμβάνει τα εξής δύο βασικά στάδια:

Στάδιο 1ο: Υποβολή αίτησης
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης αιτηθεί συναινετική ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας, θα του αποστέλλεται η πρόταση των πιστωτών που θα καλείται να αποδεχθεί, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και για το ποσοστό της επιδότησης που του αναλογεί.

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 30 Απριλίου. Θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Με την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον οφειλέτη, η ΕΓΔΙΧ θα εγκρίνει εντός 15 ημερολογιακών ημερών το ποσό της συνεισφοράς Δημοσίου και θα προωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας την εγκεκριμένη αίτηση την έτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτή της ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί μητρώο δικαιούχων συνεισφοράς Δημοσίου.

Πηγή
 
Top