Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων αλλά και ελληνικών ομίλων επιχειρήσεων έχουν προσελκύσει τα προς εκποίηση περιουσιακά στοιχεία των «Σελόντα» και «Νηρεύς».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με απόφασης των Βρυξελλών, που ενέκριναν υπό όρους την εξαγορά των δύο παραπάνω εταιρειών από τα funds Amerra και Mubadala και τη συνένωσή τους με την έτερη μεγάλη εταιρεία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, την «Ανδρομέδα».
Ο στόχος που έχει τεθεί είναι το τελικό deal με τις τράπεζες να έχει υπογραφεί στο τέλος του καλοκαιριού, ενώ η τυπική ενοποίηση των τριών εταιρειών σε ένα σχήμα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.


Αυτό που προέχει για τους πωλητές είναι να εκποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε καλή τιμή, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της συνένωσης. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), πρέπει να πωληθούν ιχθυοτροφεία που παράγουν 10.000 τόνους μεσογειακών ιχθύων μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και εκκολαπτήρια που παράγουν 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και μεταφορά της τεχνογνωσίας στον αγοραστή.

Μετά την εκποίηση των παραπάνω στοιχείων, θα ακολουθήσει νέα αποτίμηση των εταιρειών «Σελόντα» και «Νηρεύς», έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το τίμημα πώλησης του 79,61% και του 74,98% αντιστοίχως, της συμμετοχής δηλαδή που κατέχουν σήμερα οι τράπεζες.  
 
Top