Ποιος κέρδισε τα 5.728.379 εκατ ευρώ!..Ο κανένας! Μόνο 4 άτομα χαμογέλασαν και  πήραν 39.000 βδομαδιάτικο καθόλου άσχημο στις ημέρες μας.Την Πέμπτη 16
Μαΐου το ποσό αυξάνεται στα 6,700.000 εκατ ευρώ...
Οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι 3, 14, 15, 17, 45 και τζόκερ το 1. 
Top