Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος
Ο Ο.H.E., η Unesco, το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ,

το Παγκόσμιο Κράτος της Γης και το Πανεπιστήμιο Νοτιοανατολικής Ασίας, ανακήρυξαν,

<<Λειτουργό Διδάσκαλο - Εκπαιδευτή Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα, 

όλων των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών>> τον Έλληνα Πάρι Κατσίβελο

 Και άλλη τεράστια Ενεργή Ακαδημαϊκή Ιδιότητα και Τίτλος Τιμής από τον  Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (U.N.O.), την Unesco,  

το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ (W.P.F.),  το Παγκόσμιο Κράτος της Γης (U.S.E.), και το Πανεπιστήμιο Νοτιοανατολικής Ασίας - 

Σχολή Φιλοσοφίας  με έδρα την Τζακάρτα της Ινδονησίας, για τον  Έλληνα Πάρι Κατσίβελο, Ηθοποιό, Σκηνοθέτη,

Καθηγητή Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, καθηγητή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του Αυστριακού Πανεπιστημίου D.U.K,

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, <<Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες>>,

αφού τον ανακηρύξαν ομόφωνα <<Λειτουργό Διδάσκαλο - Εκπαιδευτή Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα, 

όλων των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών>>.
Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος

Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος

Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος

Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος

Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος

Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος

Λειτουργός Διδάσκαλος - Εκπαιδευτής Κοινωνικής Παιδείας του 21ου αιώνα ο Έλληνας Πάρις Κατσίβελος

 
Top