Στις 25 Αυγούστου αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους το επίδομα ενοικίου .
Το ποσό που χορηγείται  κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια και τον αριθμό των μελών   του εκάστοτε νοικοκυριού .
 
Top