Εγκύκλιο αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές στα απαιτούμενα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων (Euro) από 1-9-2019, για την 1η ταξινόμηση, των οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 (κλάση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ν2, N3, καθώς και των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως προκύπτει από την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1832, δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ.

Η νέα εγκύκλιος δίνει οδηγίες για:

1. ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1/9/2019

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ1 και Ν1 Κλάση Ι
ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ν1 κλάση ΙΙ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ν1 κλάση ΙΙΙ και Ν2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ της ομάδας κανονισμού 595/2009
2. ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 nextdeal.gr
 
Top