Η ΔΕΗ εφαρμόζει   πλέον  ένα νέο, απλούστερο και αυτοματοποιημένο
σύστημα διακανονισμού οφειλών που όχι μόνο δίνει δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία μείωση των συσσωρευμένων
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση, που αγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ.
Το νέο σύστημα προβλέπει χαμηλότερες προκαταβολές σε σχέση με ό,τι προβλεπόταν έως σήμερα : δεν θα υπερβαίνουν το 20% ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις) έναντι 40-50%έως σήμερα.
Η διαδικασία έγκρισης θα είναι αυτοματοποιημένη και θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ μετην υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμότου, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του. Επιπλέον, από σήμερα  Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 θαμπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770.
Όσοι επιλέξουν την τηλεφωνική αίτηση θα μπορούν να πληρώσουν ηλεκτρονικά την προκαταβολή και στη συνέχεια ανάλογα με το  ποσό της οφειλής τους θα έχουν τη δυνατότητα να διακανονίζουν το χρέος τους με τον αντίστοιχο αριθμό δόσεων,
Ο υπολογισμός της προκαταβολής και των δόσεων είναι απλούστατος και γίνεται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ως εξής

 
Top