Αύξηση στις ενοποιημένες πωλήσεις κατά 8,6% σημείωσε η Intracom Holdings για το εννεάµηνο του 2019, καθώς ανήλθαν στα 367,6 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:


Τα EBITDA € 22,7 εκατ.

• Νέες συµβάσεις τριµήνου ύψους € 296 εκατ.

• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 30/9/2019: € 835 εκατ.

Η INTRACOM ιδρύθηκε το 1977 και από το 1990 είναι εισηγµένη στο Χ.Α. Το :εκέµβριο 2005 µετασχηµατίστηκε σε εταιρία συµµετοχών µε την επωνυµία INTRACOM HOLDINGS, παραµένοντας ένας από τους µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη.
Οι σηµαντικότερες εταιρίες του χαρτοφυλακίου της είναι οι: INTRASOFT INTERNATIONAL (ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός όµιλος παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής για δηµόσια διοίκηση, τράπεζες και µεγάλες επιχειρήσεις), ΙNTRAKAT (ένας από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστικούς οµίλους στην Ελλάδα σε έργα υποδοµών υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και περιβάλλοντος), η IDE – INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS- (η µεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής αµυντικών ηλεκτρονικών συστηµάτων στην Ελλάδα), η Κ-WIND (µε δραστηριότητα στην ενέργεια) και ο όµιλος της INTRADEVELOPMENT (ανάπτυξη οικιστικών, εµπορικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα).

Ως όµιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί περίπου 2.800 εργαζόµενους και διατηρεί θυγατρικές ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες. 

 
Top